1. SPAR

    SPAR, Statens person- och adressregister , dataregister över totalbefolkningen med basuppgifter om namn, adress, personnummer, civilstånd, medborgarskap, inkomst m.m.
  2. direktmarknadsföring

    direktmarknadsföring, amerikansk engelska direct marketing, DM, marknadsföringsmetoder genom vilka säljare försöker komma i direkt kontakt med köpare.