1. adsorbera

    adsorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-sorb-er-ar SUBST.: adsorberande, adsorbering; adsorption
    Svensk ordbok
  2. ytkemi

    ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.
  3. ytfysik

    ytfysik, det område av den kondenserade materiens fysik som behandlar elektroniska och strukturella egenskaper för gränsskikt mellan en fast kropp och vakuum.