1. adsorptionsmedel

  adsorptionsmedel, ämne som upptar molekyler på ytan (se adsorption).
 2. affinitetskromatografi

  affinitetskromatografi, teknik för att separera biokemiskt viktiga molekyler.
 3. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.
 4. kiselgel

  kiselgel , silikagel, amorf form av kiseldioxidhydrat.
 5. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 6. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 7. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.