1. alsollösning

  alsollösning, adstringerande vätska för utvärtes bruk, vilken används vid behandling av vätskande sår och eksem samt som lindrande medel vid vissa former av klåda (t.ex. efter insektsbett).
 2. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 3. adstringerande

  adstringerande [-iŋge´-] adj., ingen böjning ORDLED: ad-string-er-ande
  Svensk ordbok
 4. adstringens

  adstringens, pluralis adstringentia, adstringerande medel, äldre benämning på en grupp substanser som ”drar samman” vävnader, t.ex. hud och slemhinnor, via effekt på vävnadernas proteiner.
 5. lotion

  lotion, flytande tunn emulsion som kan fördelas på större hudytor.
 6. Burows lösning

  Burows lösning, antiseptiskt och adstringerande medel som används framför allt vid behandling av hörselgångsinflammation.

 7. vismut

  vismut, det naturligt förekommande stabila grundämne som har störst relativ atommassa, metall i periodiska systemets grupp 15, kvävegruppen, kemiskt tecken Bi.
 8. stringent

  stringent [-ŋgen´t] adj., neutr. ~ ORDLED: string-ent
  Svensk ordbok