1. gjutjärn

    gjutjärn, järn med hög kolhalt (2–4 %) som används för framställning av järngjutgods.
  2. aducerjärn

    aducerjärn framställs genom aducering, en värmebehandling (vid ca 900 °C) av vitt gjutjärn, vid vilken det i cementit bundna kolet överförs till grafit, s.k. temperkol.
  3. aducera

    aduce´ra verb ~de ~t ORDLED: a-duc-er-ar SUBST.: aducerande, aducering
    Svensk ordbok