1. adult

  adult, vuxen, könsmogen.
 2. adult

  adul´t adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 3. adult respiratory distress syndrome

  adult respiratory distress syndrome, livshotande tillstånd efter akut lungskada; se ARDS.
 4. adulttryck

  adulttryck, de krafter som i naturen utövas på pelagiska larver och som leder till att dessa får en del av det vuxna djurets organ redan under larvstadiet.
 5. WAIS

  WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale , se Wechslertesten.
 6. ad.

  ad., förkortning för adult, ’vuxen’; används ofta om fåglar.
 7. vittneskonfrontation

  vittneskonfrontation, polisiär åtgärd vid utredning av brott när man har en starkt misstänkt gärningsman och vill undersöka om ett vittne kan känna igen (identifiera) denna.
 8. subadult

  subadult, inte fullt utvecklad, ännu inte könsmogen.
 9. juvenil

  juvenil, inom biologi och medicin: som avser en ung individ; i allmänspråket även: barnslig, pueril.
 10. ARDS

  ARDS, livshotande tillstånd efter akut lungskada orsakad av t.ex. blödningschock, septisk chock, viruspneumoni eller läkemedelsöverkänslighet.