1. advent

  advent är veckorna närmast före jul.
 2. advent

  adven´t subst. ~et ORDLED: ad-vent-et
  Svensk ordbok
 3. adventsljus

  adventsljus är fyra levande ljus som tänds på söndagarna i advent.
 4. adventsstjärna

  adventsstjärna är en stjärnformig lykta som hängs i ett fönster under advent och jul.
 5. adventskalender

  adventskalender är en bild med 24 luckor där man öppnar en lucka varje dag från första december till och med julafton.
 6. adventism

  adventism, trosrörelse inom den protestantiska reformerta kyrkofamiljen som kännetecknas av bland annat ett fokus på hälsosam livsstil och gudstjänstfirande på lördagar och som finns representerad över i stort sett hela världen.
 7. adventivembryo

  adventivembryo, växtembryo (växtanlag) som uppkommit ur en somatisk cell utan reduktionsdelning och befruktning.
 8. adventitia

  adventitia, egentligen tunica adventitia, det yttersta skiktet i blodkärlsväggen.
 9. adventivskott

  adventivskott, skott som vuxit fram från andra delar på en växt än stamspetsar och bladveck, där de annars normalt utvecklas.
 10. adventivrot

  adventivrot, rot som inte utvecklats från växtembryots rotanlag.