1. Sjundedags Adventistsamfundet

  Sjundedags Adventistsamfundet, ofta även kallad Adventistkyrkan eller sjundedagsadventisterna, svenskt trossamfund som tillhör adventistgrenen av den protestantiska reformerta kyrkofamiljen (se adventism).
 2. adventist

  adventis´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-vent-ist-en
  Svensk ordbok
 3. Daniel

  Daniel, Daniels bok, en av Gamla Testamentets böcker.
 4. adventism

  adventism, trosrörelse inom den protestantiska reformerta kyrkofamiljen som kännetecknas av bland annat ett fokus på hälsosam livsstil och gudstjänstfirande på lördagar och som finns representerad över i stort sett hela världen.
 5. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 6. Saint Lucia

  Saint Lucia, stat i Västindien.

 7. fottvagning

  fottvagning, en i antiken vanlig hedersbetygelse mot gäster.
 8. sjundedagsadventister

  sjundedagsadventister, medlemmar av den numerärt största inriktningen inom trosrörelsen adventism, Sjundedags Adventistsamfundet, tillhörande den protestantiska reformerta kyrkofamiljen.
 9. sjundedagsadventist

  sjun`dedagsadventist subst. ~en ~er ORDLED: sjun-de-dags--ad-vent-ist-en
  Svensk ordbok