1. adventiv

  adventiv, i växtgeografin: främmande, införd; se adventivväxt.
 2. adventiv

  adventiv, i växtanatomin: nybildad (ej från förefintligt anlag), bildad på ovanligt eller abnormt ställe; se adventivknopp, adventivrot och adventivskott.
 3. adventiv

  adventi´v adj. ~t ORDLED: ad-vent-iv
  Svensk ordbok
 4. adventivskott

  adventivskott, skott som vuxit fram från andra delar på en växt än stamspetsar och bladveck, där de annars normalt utvecklas.
 5. adventivembryo

  adventivembryo, växtembryo (växtanlag) som uppkommit ur en somatisk cell utan reduktionsdelning och befruktning.
 6. adventivrot

  adventivrot, rot som inte utvecklats från växtembryots rotanlag.
 7. adventivväxt

  adventivväxt, främmande växt som införts till ett område och blivit mer eller mindre bofast.
 8. adventivknopp

  adventivknopp, knopp som bildas någon annanstans på en växt än i ett bladveck.
 9. adventivkrater

  adventivkrater, parasitkrater, vulkankrater som uppträder på sidan av en större vulkan.