1. adverb

  adverb är en ordklass.
 2. adverb

  adver´b subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-verb-et
  Svensk ordbok
 3. frågande adverb

  frågande adverb, svensk term för interrogativa adverb.
 4. interrogativa adverb

  interrogativa adverb, adverb som används i interrogativa satser om tidpunkt, plats, sätt, grad, orsak m.m. som efterfrågas eller som t.ex. inte spelar någon roll; i svenskan bl.a. när, var, vart, varifrån, hur, varför.
 5. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 6. adverbial

  adverbial, satsdel som är bestämning till hela resten av satsen (det regnar med all sannolikhet), till verb (simma fort), till adjektiv ( ganska stor, en för mig likgiltig person) eller till andra adverb ( ganska fort).
 7. adverbiell

  adverbiell, fungerande som bestämning till verb, adjektiv m.m.
 8. adverbial

  adverbia´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-verbi-al-et
  Svensk ordbok
 9. adverbiell

  adverbiell´ adj. ~t ORDLED: ad-verbi-ell
  Svensk ordbok
 10. distributiva konjunktioner

  distributiva konjunktioner, tidigare använd term för adverb som uppträder i vart och ett av två samordnade led: än Lisa, än Per; dels blå, dels röd.