1. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 2. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 3. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 4. frågande adverb

  frågande adverb, svensk term för interrogativa adverb.
 5. interrogativa adverb

  interrogativa adverb, adverb som används i interrogativa satser om tidpunkt, plats, sätt, grad, orsak m.m. som efterfrågas eller som t.ex. inte spelar någon roll; i svenskan bl.a. när, var, vart, varifrån, hur, varför.
 6. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 7. adverbial

  adverbial, satsdel som är bestämning till hela resten av satsen (det regnar med all sannolikhet), till verb (simma fort), till adjektiv ( ganska stor, en för mig likgiltig person) eller till andra adverb ( ganska fort).
 8. anaforisk

  anaforisk, språkvetenskaplig term, använd om pronomen (t.ex. han, hon, den/ det) och adverb ( där, dit, ) som syftar tillbaka på något tidigare nämnt.
 9. infra-

  infra- (latin infra, adverb och preposition, ’nere’, ’nedtill’; ’under’; ’efter’, ’senare än’), prefix använt bl.a. för att beteckna läge nedtill eller under.
 10. komparativ

  komparativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.