1. adverbial

  adverbial är en satsdel.
 2. adverbial

  adverbia´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-verbi-al-et
  Svensk ordbok
 3. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 4. bestämning

  bestämning, grammatisk term som vanligen används om förhållandet mellan huvudordet och andra ord i en ordgrupp.
 5. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 6. satsfogning

  satsfogning, i traditionell grammatik en satsförbindelse där en överordnad sats har en underordnad sats som satsled.
 7. påståendesats

  påståendesats, huvudsats med grundbetydelsen att uttrycka ett påstående.
 8. nutid

  nutid, språkvetenskaplig term för en tidrymd som omfattar talögonblicket.
 9. nominalisering

  nominalisering, i transformationsgrammatiken en nominalfras vars substantiviska huvudord är avlett av ett verb och där vissa attributiva bestämningar motsvarar subjekt, objekt eller adverbial i en sats med samma verb: snickarens mycket skickliga lagning av stolen; jämför snickaren lagade stolen mycket skickligt.
 10. prepositionsobjekt

  prepositionsobjekt, prepositionsfras som är nära bestämning till ett verb eller adjektiv och som har objektliknande betydelse: tro på någon, arbeta med något, ta något från någon.