1. adverbial

  adverbial, satsdel som är bestämning till hela resten av satsen (det regnar med all sannolikhet), till verb (simma fort), till adjektiv ( ganska stor, en för mig likgiltig person) eller till andra adverb ( ganska fort).
 2. adverbial

  adverbia´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-verbi-al-et
  Svensk ordbok
 3. syntax

  syntax, satslära, den del av grammatiken som handlar om hur ord eller böjningsformer av ord fogas samman till ordgrupper (fraser) och satser (och meningar).
 4. bisats

  bisats, sats som själv är satsdel (t.ex. subjekt, objekt, attribut eller adverbial) i en annan sats: Att det regnar (subjekt) irriterar mig, Hon gillar att det regnar (objekt), Jag gillar idén att vi ska starta eget (efterställt attribut), Vi stannar inne om det regnar (adverbial).
 5. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 6. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 7. satsadverbial

  satsadverbial, adverbial som kommenterar hela satsinnehållet (till skillnad från adverbial som primärt modifierar ett verbs eller ett adjektivs betydelse).
 8. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 9. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 10. predikativ

  predikativ, verbbestämning som anger vad någon är eller blir.