1. adverbiell

  adverbiell, fungerande som bestämning till verb, adjektiv m.m.
 2. adverbiell

  adverbiell´ adj. ~t ORDLED: ad-verbi-ell
  Svensk ordbok
 3. adnominal

  adnominal, fungerande som bestämning till substantiv.
 4. eftersats

  eftersats, i äldre grammatik beteckning för den del av en överordnad sats som följer efter en inledande adverbiell (oftast konditional) bisats: Om bilen går i gång, är jag snart hos dig.
 5. konverb

  konverb, grammatisk term för en infinit verbform med adverbiell funktion (även för konstruktioner som innehåller sådana former).
 6. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 7. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.
 8. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 9. mittför

  mitt´för prep. ORDLED: mitt--för
  Svensk ordbok
 10. räddningslös

  rädd`ningslös adj. ~t ORDLED: rädd-nings--lös
  Svensk ordbok