1. adverbiell

  adverbiell, fungerande som bestämning till verb, adjektiv m.m.
 2. adnominal

  adnominal, fungerande som bestämning till substantiv.
 3. adverbiell

  adverbiell´ adj. ~t ORDLED: ad-verbi-ell
  Svensk ordbok
 4. eftersats

  eftersats, i äldre grammatik beteckning för den del av en överordnad sats som följer efter en inledande adverbiell (oftast konditional) bisats: Om bilen går i gång, är jag snart hos dig.
 5. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 6. konverb

  konverb, grammatisk term för en infinit verbform med adverbiell funktion (även för konstruktioner som innehåller sådana former).
 7. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.
 8. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 9. fördel

  fö`rdel subst. ~en ~ar ORDLED: för--del-en
  Svensk ordbok
 10. kväll

  kväll subst. ~en ~ar ORDLED: kväll-en
  Svensk ordbok