1. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 2. adverbial

  adverbial, satsdel som är bestämning till hela resten av satsen (det regnar med all sannolikhet), till verb (simma fort), till adjektiv ( ganska stor, en för mig likgiltig person) eller till andra adverb ( ganska fort).
 3. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 4. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 5. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 6. infra-

  infra- (latin infra, adverb och preposition, ’nere’, ’nedtill’; ’under’; ’efter’, ’senare än’), prefix använt bl.a. för att beteckna läge nedtill eller under.
 7. deixis

  deixis, språkvetenskaplig term.
 8. anaforisk

  anaforisk, språkvetenskaplig term, använd om pronomen (t.ex. han, hon, den/ det) och adverb ( där, dit, ) som syftar tillbaka på något tidigare nämnt.
 9. satsled

  satsled, konstituent , i traditionell grammatik vanligen satsdel, vart och ett av de led som en sats består av, t.ex. subjekt, objekt, predikativ.
 10. korrelat

  korrelat, satsled som ett anaforiskt pronomen eller adverb syftar på och får sin betydelse av i det aktuella textsammanhanget.