1. advers

  advers, avers, åtsida, framsidan av mynt eller medalj.
 2. adversativ

  adversativ, som uttrycker motsats.
 3. advers

  advers´ subst. ~en ~er ORDLED: ad-vers-en
  Svensk ordbok
 4. adversativ

  adversativ [ad´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: ad-vers-at-iv
  Svensk ordbok
 5. avers

  avers, framsida av mynt e.d., se advers.
 6. åtsida

  åtsida, detsamma som advers.
 7. revers

  revers, frånsida, baksidan av mynt eller medalj.
 8. revers

  revers´ subst. ~en ~er ORDLED: re-vers-en
  Svensk ordbok
 9. vers

  vers subst. ~en, ~er äv. ~ar ORDLED: vers-en
  Svensk ordbok