1. adversativ

  adversativ, som uttrycker motsats.
 2. adversativ

  adversativ [ad´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: ad-vers-at-iv
  Svensk ordbok
 3. konjunktion

  konjunktion, en klass av formord som relaterar satser eller satsled till varandra.
 4. koncessiv sats

  koncessiv sats, bisats som anger att den överordnade satsens innehåll strider mot vad man kunde vänta sig med anledning av vad som sägs i bisatsen: Bo kommer fastän det regnar. Bo kommer även om det regnar. I den grammatiska traditionen brukar koncessiv användas om bisatser och underordnande konjunktioner (subjunktioner), medan adversativ med liknande betydelse används om samordnande konjunktioner (t.ex. men) eller adverb (t.ex. emellertid).
 5. koncessiv

  koncessiv, grammatisk term för underordnande konjunktioner (subjunktioner) och bisatser som anger att satsinnehållet strider mot förväntan.