1. advokat

  advokat, jurist som yrkesmässigt tillhandagår med rådgivning och biträder part inför domstol.
 2. advokatfiskal

  advokatfiskal, äldre benämning på tjänsteman vid Kammarkollegiet som bl.a. hade till uppgift att bevaka Allmänna arvsfondens rätt i vissa dödsbon.
 3. Advokatsamfundet

  Advokatsamfundet, egentligen Sveriges advokatsamfund, advokaternas privaträttsliga sammanslutning som har fått vissa myndighetsuppgifter av staten.
 4. Advokaten

  Advokaten, tidskrift, hette till och med 1982 Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TSA) och utges alltjämt av samfundet.
 5. advokatpäron

  advokatpäron, annat namn på växtarten avokado.
 6. advokat

  advoka´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-vok-at-en
  Svensk ordbok
 7. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.

 8. advokatyr

  advokatyr, argumentering genom halvsann bevisföring, som är formellt korrekt men i sak tvivelaktig eller orimlig, ofta i försvarsposition.
 9. föregivande av ställning såsom advokat

  föregivande av ställning såsom advokat, brott som begås av den som osant anger sig vara ledamot av Sveriges advokatsamfund.
 10. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.