1. allmänna advokatbyråer

  allmänna advokatbyråer, statliga advokatbyråer som infördes i samband med rättshjälpsreformen 1973 och ersatte de tidigare rättshjälpsanstalterna.
 2. Sandra Day O’Connor

  Day O’Connor, Sandra, född Day 1930, amerikansk jurist, ledamot i Högsta domstolen (Supreme Court) 1993–2006.

 3. Amy Klobuchar

  Klobuchar, Amy född 1960, amerikansk jurist, politiker (demokrat), senator i Minnesota 2007–20. 

 4. MPR-vaccin

  MPR-vaccin, kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, använt i Sverige sedan 1982.

 5. Konrad Adenauer

  Adenauer, Konrad, född 5 januari 1876, död 19 april 1967, tysk politiker.
 6. Sonja Branting-Westerståhl

  Branting-Westerståhl, Sonja, 1890–1981, politiker, advokat; jämför släktartikel Branting.
 7. byrå

  byrå, del av statlig myndighet som numera oftast betecknas enhet eller dylikt.
 8. Édouard Philippe

  Philippe, Édouard, född 28 november 1970, fransk politiker (republikan), premiärminister 2017–20. 

 9. offentligt biträde

  offentligt biträde, benämning på den form av rättshjälp som kan lämnas den som i mål eller ärende är föremål för vissa ingripande åtgärder enligt utlänningslagen, smittskyddslagen eller åtgärder som rör vård, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller verkställighet av brottmålsdom.
 10. Hans Göran Franck

  Franck, Hans Göran, 1925–98, advokat och politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot 1985–94 (ersättare 1982–85).