1. advokat

  advokat, jurist som yrkesmässigt tillhandagår med rådgivning och biträder part inför domstol.
 2. Emmeline Pankhurst

  Pankhurst, Emmeline, född Goulden, 1858–1928, brittisk kvinnosakskämpe.
 3. Amnesty International

  Amnesty International, internationell medborgarrättsorganisation, bildad i Storbritannien 1961 på initiativ av advokaten Peter Benenson.

 4. PKK

  PKK, förkortning för kurdiska Partia Karkaren Kurdistan, Kurdistans arbetarparti, grundat 1978 i Turkiet som ett marxist-leninistiskt parti av bland andra Abdullah Öcalan.
 5. hugenotter

  hugenotter, benämning på protestanterna i Frankrike (från ca 1550).
 6. vittne

  vittne, inom processrätten person som utan att vara part används som kunskapskälla för att i rättegång utreda det händelseförlopp som är av betydelse i målet.
 7. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 8. förlikning

  förlikning, inom civilrätten ett avgörande av en tvist i godo utan rättslig prövning.
 9. filmcensur

  filmcensur, förhandsgranskning av film.
 10. Advokaten

  Advokaten, tidskrift, hette till och med 1982 Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TSA) och utges alltjämt av samfundet.