1. Advokatsamfundet

  Advokatsamfundet, egentligen Sveriges advokatsamfund, advokaternas privaträttsliga sammanslutning som har fått vissa myndighetsuppgifter av staten.
 2. Sveriges advokatsamfund

  Sveriges advokatsamfund, advokaternas privaträttsliga sammanslutning, se Advokatsamfundet.
 3. Advokaten

  Advokaten, tidskrift, hette till och med 1982 Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TSA) och utges alltjämt av samfundet.
 4. advokat

  advokat, jurist som yrkesmässigt tillhandagår med rådgivning och biträder part inför domstol.
 5. Ben Gazzara

  Gazzara, Biago ( Ben), 1930–2012, amerikansk skådespelare.
 6. Peter Fonda

  Fonda, Peter, född 1939, amerikansk skådespelare; son till Henry Fonda, bror till Jane Fonda.
 7. Easy Rider

  Easy Rider, amerikansk film i regi av Dennis Hopper (premiär 1969).
 8. redovisningsmedel

  redovisningsmedel, pengar som innehas för annans räkning och som ska hållas avskilda från den redovisningsskyldiges egna pengar i syfte att säkerställa ägarens rätt att få ut dem om den redovisningsskyldige skulle bli insolvent eller gå i konkurs (s.k. separationsrätt).
 9. Erland Josephson

  Josephson, Erland, född 15 juni 1923, död 25 februari 2012, skådespelare, regissör, författare, chef för Dramaten 1966–75; jämför släktartikel Josephson.
 10. Thomas Engström

  Engström, Thomas, född 1975, författare.