1. aerob

  aerob sägs en process eller organism vara som fordrar tillgång till fritt syre.
 2. aerob

  aerob [aärå´b el. ärå´b] adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. aerobics

  aerobics, dansgymnastik.
 4. aerobiologi

  aerobiologi, studiet av luftburna biologiska partiklar; termen började användas på 1930-talet.
 5. aerobatics

  aerobatics, flygsportsgren i avancerad flygning (konstflygning).
 6. aerobics

  aerobics [aärå´- el. ärå´-] subst., ingen böjning ORDLED: aerob-ics
  Svensk ordbok
 7. aerobisk

  aerobisk [aärå´b- el. ärå´b-] adj. ~t ORDLED: aerob-isk
  Svensk ordbok
 8. katalas

  katalas, ett enzym som bryter ned den väteperoxid som bildas vid oxidationsprocesser hos alla aeroba organismer.
 9. Gluconobacter

  Gluconobacter, det vetenskapliga namnet på ett av de aeroba släkten ättiksyrabakterier som utnyttjas industriellt för tillverkning av vinäger.
 10. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.