1. aerob

  aerob sägs en process eller organism vara som fordrar tillgång till fritt syre.
 2. aerobiologi

  aerobiologi, studiet av luftburna biologiska partiklar; termen började användas på 1930-talet.
 3. aerobics

  aerobics, dansgymnastik.
 4. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 5. aerob

  aerob [aärå´b el. ärå´b] adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 7. aerobatics

  aerobatics, flygsportsgren i avancerad flygning (konstflygning).
 8. katalas

  katalas, ett enzym som bryter ned den väteperoxid som bildas vid oxidationsprocesser hos alla aeroba organismer.
 9. mjölksyra

  mjölksyra, α-hydroxipropionsyra, CH3CH(OH)COOH, färglös vätska som har sirapskonsistens och som absorberar fukt ur luften.

 10. Bacillus

  Bacillus, släkte grampositiva, aeroba, endosporbildande bakterier.