1. aerob

  aerob sägs en process eller organism vara som fordrar tillgång till fritt syre.
 2. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 3. aerobatics

  aerobatics, flygsportsgren i avancerad flygning (konstflygning).
 4. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 5. katalas

  katalas, ett enzym som bryter ned den väteperoxid som bildas vid oxidationsprocesser hos alla aeroba organismer.
 6. Bacillus

  Bacillus, släkte grampositiva, aeroba, endosporbildande bakterier.
 7. mjölksyra

  mjölksyra, α-hydroxipropionsyra, CH3CH(OH)COOH, färglös vätska som har sirapskonsistens och som absorberar fukt ur luften.

 8. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 9. normalflora

   normalflora, sammanfattande term för normalt hos människa eller djur påträffade mikrober, i första hand bakterier och mikroskopiska svampar.

 10. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.