1. aerobatics

  aerobatics, flygsportsgren i avancerad flygning (konstflygning).
 2. aerob

  aerob sägs en process eller organism vara som fordrar tillgång till fritt syre.
 3. aerob

  aerob [aärå´b el. ärå´b] adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. katalas

  katalas, ett enzym som bryter ned den väteperoxid som bildas vid oxidationsprocesser hos alla aeroba organismer.
 5. Gluconobacter

  Gluconobacter, det vetenskapliga namnet på ett av de aeroba släkten ättiksyrabakterier som utnyttjas industriellt för tillverkning av vinäger.
 6. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.
 7. Bacillus

  Bacillus, släkte grampositiva, aeroba, endosporbildande bakterier.
 8. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 9. obligat

  obligat, organism: som endast kan leva under speciella villkor.
 10. Nocardia

  Nocardia, det vetenskapliga namnet på ett släkte bakterier i gruppen aktinomyceter.