1. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.
 2. aerodyn

  aerodyn, luftfarkost vars vikt är större än den undanträngda luftens och vars flygförmåga beror på aerodynamisk reaktionskraft; t.ex. flygplan, helikopter.
 3. aerodynamik

  aerodynamik [-i´k el. aä`ro-, ä`ro-] subst. ~en ORDLED: aero-dyn-am-ik-en
  Svensk ordbok
 4. aerodynamisk

  aerodynamisk [-a´m- el. aä`ro-, ä`ro-] adj. ~t ORDLED: aero-dyn-am-isk
  Svensk ordbok
 5. aerostat

  aerostat, luftfarkost vars vikt är lika med eller mindre än den undanträngda luftens, t.ex. luftballong eller luftskepp.
 6. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.