1. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.
 2. aerodynamik

  aerodynamik [-i´k el. aä`ro-, ä`ro-] subst. ~en ORDLED: aero-dyn-am-ik-en
  Svensk ordbok
 3. gränsskikt

  gränsskikt, inom aerodynamiken tunt område som kan bildas närmast ytan av en kropp i ett strömmande medium.
 4. aeromekanik

  aeromekanik, läran om gasers rörelse ( aerodynamik) och gasers jämvikt ( aerostatik).
 5. vinge

  vinge, anordning som i en luftström alstrar lyftkraft i flygplan.
 6. lyftkraft

  lyftkraft, aerodynamisk kraftkomponent som verkar vertikalt uppåt på en vinge i horisontalflykt (se aerodynamik).
 7. machtal

  machtal, Ma (tidigare ofta M), dimensionslöst tal, av betydelse särskilt inom aerodynamiken, definierat som kvoten mellan en karakteristisk strömningshastighet och ljudhastighet.
 8. chockvåg

  chockvåg, stötvåg , bildas då en kropp rör sig genom ett medium med högre hastighet än ljudhastigheten i detta.
 9. bogvågsknall

  bogvågsknall, ljud som uppstår då en projektil med överljudsfart rör sig genom luft.
 10. avlösning

  avlösning, begrepp inom aerodynamiken, vilket innebär att luftströmmen vid t.ex. för hög anfallsvinkel övergår från laminär (jämn) till turbulent strömning (virvelbildning).