1. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.
 2. lyftkraft

  lyftkraft, aerodynamisk kraftkomponent som verkar vertikalt uppåt på en vinge i horisontalflykt (se aerodynamik).
 3. vindenergi

  vindenergi, rörelseenergin i vindarna.
 4. luftmotstånd

  luftmotstånd är en kraft som motverkar rörelsen för ett föremål och som skapas av luften.

 5. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 6. Gustave Eiffel

  Eiffel, Gustave, 1832–1923, fransk ingenjör.
 7. gränshastighet

  gränshastighet, terminalhastighetinom aerodynamiken den maximala hastighet som ett föremål uppnår under ett fall genom atmosfären.

 8. laminär strömning

  laminär strömning, strömning av en fluid (gas eller vätska), där fluidens rörelse kan sägas vara välordnad (all rörelse sker i skikt i strömningsriktningen).
 9. turbulens

  turbulens, inom hydromekaniken kaotisk rörelse överlagrad medelströmningen i en fluid.
 10. Hedy Lamarr

  Lamarr, Hedy, egentligen Hedwig Kiesler, 1914–2000, österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.