1. aerodynamisk

  aerodynamisk [-a´m- el. aä`ro-, ä`ro-] adj. ~t ORDLED: aero-dyn-am-isk
  Svensk ordbok
 2. lyftkraft

  lyftkraft, aerodynamisk kraftkomponent som verkar vertikalt uppåt på en vinge i horisontalflykt (se aerodynamik).
 3. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 4. luftmotstånd

  luftmotstånd, kraft riktad mot färdriktningen för exempelvis ett fordon.
 5. helikopter

  helikopter, luftfarkost vars lyft- och framdrivningskraft alstras av en eller flera motordrivna horisontella rotorer bestående av två eller flera rotorblad.
 6. luftskepp

  luftskepp, luftfartyg lättare än luft men i motsats till luftballonger försedda med framdrivning.

 7. fjädrar

  fjädrar, specialiserade hudbildningar som förekommer endast hos fåglar och som därför är en av de viktigaste karaktärerna för denna klass.
 8. robot

  robot, missil, motordriven, styrbar vapenbärare som själv styr mot målet eller leds mot detsamma.
 9. golf

  golf, ett precisionsspel med klubba och boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i hål med så få slag som möjligt.

 10. klimatsmart

  klimatsmart, medvetet val av alternativ inom alla samhällssektorer i syfte att orsaka mindre utsläpp av växthusgaser och därmed motverka en hotande klimatförsämring.