1. lyftkraft

  lyftkraft, aerodynamisk kraftkomponent som verkar vertikalt uppåt på en vinge i horisontalflykt (se aerodynamik).
 2. luftmotstånd

  luftmotstånd, kraft riktad mot färdriktningen för exempelvis ett fordon.
 3. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 4. fjädrar

  fjädrar, specialiserade hudbildningar som förekommer endast hos fåglar och som därför är en av de viktigaste karaktärerna för denna klass.
 5. helikopter

  helikopter, luftfarkost vars lyft- och framdrivningskraft alstras av en eller flera motordrivna horisontella rotorer bestående av två eller flera rotorblad.
 6. klimatsmart

  klimatsmart, medvetet val av alternativ inom alla samhällssektorer i syfte att orsaka mindre utsläpp av växthusgaser och därmed motverka en hotande klimatförsämring.
 7. V-vapen

  V-vapen, robotvapen utvecklade i Tyskland under andra världskriget.
 8. robot

  robot, missil, motordriven, styrbar vapenbärare som själv styr mot målet eller leds mot detsamma.
 9. anfallsvinkel

  anfallsvinkel, vinkeln mellan en luftström och en aerodynamisk profil, t.ex. en vinge.
 10. golf

  golf, ett precisionsspel med klubba och boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i hål med så få slag som möjligt.