1. aerofobi

    aerofobi, en intensiv, irrationell rädsla för luft- eller vinddrag; kan även gälla gaser eller lukter, t.ex. kroppslukt.
  2. fobi

    fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.