1. Aeroklubben

  Aeroklubben, kortform för Kungliga Svenska Aeroklubben, se KSAK.
 2. Kungliga Svenska Aeroklubben

  Kungliga Svenska Aeroklubben, se KSAK.
 3. Kungl. Svenska Aeroklubben

  Kungl. Svenska Aeroklubben, se KSAK.
 4. Elsa Andersson

  Andersson, Elsa, född 1897, död 22 januari 1922, första kvinnan som fick flygutbildning i Sverige, tillika Sveriges första kvinnliga fallskärmshoppare.
 5. flygsport

  flygsport, tävlingsverksamhet i discipliner som de i Sverige förekommande ballong-, häng-, modell-, motor-, segel- och skärmflygning samt fallskärmshoppning.

 6. Kongelig Dansk Aeroklub

  Kongelig Dansk Aeroklub , KDA, dansk riksorganisation bildad 1909 med syfte att främja och utveckla flygverksamhet samt tillvarata dansk flygnings och luftsports intressen.
 7. FAI

  FAI, Fédération Aéronautique Internationale, Paris, världsorganisation för flygsport, grundad 1905.
 8. KSAK

  KSAK, Kungl. Svenska Aeroklubben, världens näst äldsta civila flygorganisation, bildad 1900 under namnet Svenska Aeronautiska Sällskapet.
 9. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.