1. aerologi

  aerologi, den gren av meteorologin som studerar den fria atmosfären, dvs. atmosfären ovanför det skikt där luftens friktion mot marken är betydande.
 2. aerologi

  aerologi [aärologi´ el. ärologi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: aero-log-in
  Svensk ordbok
 3. aerologisk karta

  aerologisk karta, karta som visar luftens strömning, temperatur och ev. även fuktighet på en viss nivå i den fria atmosfären.
 4. meteorologi

  meteorologi, läran om atmosfärens fysik och kemi, främst den lägre atmosfären: troposfären, stratosfären och mesosfären, dvs. upp till 70 à 80 km höjd.
 5. aero-

  aero- förled
  Svensk ordbok