1. aerologisk karta

    aerologisk karta, karta som visar luftens strömning, temperatur och ev. även fuktighet på en viss nivå i den fria atmosfären.
  2. Alf Nyberg

    Nyberg, Alf, 1911–93, meteorolog.
  3. väderkarta

    väderkarta, karta som visar fördelningen av en eller flera meteorologiska variabler eller ett eller flera väderfenomen vid en viss tidpunkt och på en viss nivå i atmosfären.