1. aeronaut

  aeronaut, luftseglare, flygare.
 2. aeronaut

  aeronaut [aäronau´t el. äronau´t] subst. ~en ~er ORDLED: aero-naut-en
  Svensk ordbok
 3. luftballong

  luftballong, ballong, luftfartyg lättare än luften och utan framdrivning, en aerostat.
 4. dvärgspindlar

  dvärgspindlar, Erigoninae , underfamilj i spindelfamiljen Linyphiidae, tidigare betraktad som egen familj.

 5. astronaut

  astronaut [-au´t] subst. ~en ~er ORDLED: astro-naut-en
  Svensk ordbok
 6. kosmonaut

  kosmonaut [-nau´t] subst. ~en ~er ORDLED: kosmo-naut-en
  Svensk ordbok