1. aeroplan

  aeroplan, detsamma som flygplan.
 2. aeroplan

  aeropla´n [aäro- el. äro-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aero-plan-et
  Svensk ordbok
 3. Svenska Aeroplan AB

  Svenska Aeroplan AB, äldre namn på flygplanstillverkaren Saab.
 4. aeroplankton

  aeroplankton, luftplankton, samlingsnamn för passivt spridda, luftburna biologiska partiklar; se aerobiologi.
 5. Bristol Aeroplane Co. Ltd.

  Bristol Aeroplane Co. Ltd., brittisk flygplansindustri, bildad 1910, från 1960 del av British Aircraft Corp., som 1977 uppgick i British Aerospace.
 6. slidmotor

  slidmotor, kolvmotor på vilken ventilerna är slidventiler.
 7. hydroplan

  hydroplan, flygplan som startar och landar på vattnet.
 8. Edmund Sparmann

  Sparmann, Edmund, 1888–1951, österrikisk flygare och flygplanskonstruktör, verksam i Sverige från 1919, dit han kom för att förevisa sin konstruktion Phönix, vilken antogs som arméns flygväsendes första jaktflygplan (J 1).
 9. hydroplan

  hydroplan, stegbåt eller glidbåt, typ av planande motorbåt avsedd för mycket höga farter.
 10. konvertiplan

  konvertiplan, även tiltrotorflygplan, luftfarkost som är ett mellanting mellan helikopter och konventionellt flygplan, konstruerad för att nå bättre fartprestanda än helikopterns.