1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 2. aerosol

  aerosol [aäroså´l el. äroså´l] subst. ~en ~er ORDLED: aero-sol-en
  Svensk ordbok
 3. dos-aerosol

  dos-aerosol, sprejflaska som avger viss bestämd mängd läkemedel vid varje användning.
 4. aerosolfilter

  aerosolfilter, filter (av t.ex glas-, cellulosa- eller asbestfiber) som används för att avskilja partiklar ur en aerosol.
 5. aerosollack

  aerosollack, lack som består av bindemedel och lösningsmedel samt eventuellt pigment i en enkel tryckbehållare, aerosolförpackning (sprejburk) tillsammans med en drivgas.
 6. aerosolförpackning

  aerosolförpackning, sprayförpackning, sprejburk, förpackning som består av en tryckbehållare försedd med ventil och spridningsmunstycke.
 7. andningsskydd

  andningsskydd, personlig utrustning för skydd mot inandning av skadliga gaser och aerosoler och för förhindrande av syrebrist.
 8. inhalation

  inhalation, inandning av luft, andra gaser eller finfördelade pulver och vätskor (aerosoler).
 9. jondetektor

  jondetektor, typ av rökdetektor.
 10. B-bomb

  B-bomb, bomb innehållande biologiska stridsmedel avsedda för aerosolutspridning från flyg, fartyg eller artilleri vid biologisk krigföring.