1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 2. aerosolförpackning

  aerosolförpackning, sprayförpackning, sprejburk, förpackning som består av en tryckbehållare försedd med ventil och spridningsmunstycke.
 3. aerosol

  aerosol [aäroså´l el. äroså´l] subst. ~en ~er ORDLED: aero-sol-en
  Svensk ordbok
 4. dos-aerosol

  dos-aerosol, sprejflaska som avger viss bestämd mängd läkemedel vid varje användning.
 5. aerosolfilter

  aerosolfilter, filter (av t.ex glas-, cellulosa- eller asbestfiber) som används för att avskilja partiklar ur en aerosol.
 6. aerosollack

  aerosollack, lack som består av bindemedel och lösningsmedel samt eventuellt pigment i en enkel tryckbehållare, aerosolförpackning (sprejburk) tillsammans med en drivgas.
 7. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 8. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation, upptäckt i Hongkong och Vietnam i februari 2003 och spårad till en epidemi som hade börjat i provinsen Guangdong i Kina i november 2002.
 9. smittkoppor

  smittkoppor, variola, utrotad infektionssjukdom orsakad av variolavirus, ett virus i familjen poxvirus (koppvirus).

 10. smitta

  smitta, spridning av en infektion från en individ till en annan.