1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 2. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 3. dispersion

  dispersion, disperst system, i kemin en blandning av två (eller flera) faser som är olösliga eller begränsat lösliga i varandra, där den ena bildar fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i den andra.
 4. toxin

  toxin, giftigt ämne som bildas av bakterie, alg, svamp, växt eller djur.
 5. smittkoppor

  smittkoppor, variola, utrotad infektionssjukdom orsakad av variolavirus, ett virus i familjen poxvirus (koppvirus).

 6. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 7. polonium

  polonium, radioaktivt grundämne, kemiskt tecken Po.
 8. rök

  rök, en för blotta ögat synlig dispersion bestående av fasta partiklar svävande i en gas.
 9. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 10. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.