1. aerostat

  aerostat, luftfarkost vars vikt är lika med eller mindre än den undanträngda luftens, t.ex. luftballong eller luftskepp.
 2. aerostatik

  aerostatik, läran om gasers (särskilt luftens) jämviktsförhållanden i vila.
 3. aerostatiskt lager

  aerostatiskt lager är en typ av lager där den bärande funktionen åstadkoms av att luft (eller annan gas) av tillräckligt tryck matas in i en ficka i lagret, varifrån den sedan läcker ut över lagrets kanter.
 4. aerostatisk

  aerosta´tisk [aäro- el. äro-] adj. ~t ORDLED: aero-stat-isk
  Svensk ordbok
 5. aerostatik

  aerostati´k [aäro- el. äro-] subst. ~en ORDLED: aero-stat-ik-en
  Svensk ordbok
 6. aerodyn

  aerodyn, luftfarkost vars vikt är större än den undanträngda luftens och vars flygförmåga beror på aerodynamisk reaktionskraft; t.ex. flygplan, helikopter.
 7. luftballong

  luftballong, ballong, luftfartyg lättare än luften och utan framdrivning, en aerostat.
 8. Bacău

  Bacău, stad i östra Rumänien; 144 3400 invånare (2012).
 9. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.