1. aerostatik

  aerostatik, läran om gasers (särskilt luftens) jämviktsförhållanden i vila.
 2. aerostatik

  aerostati´k [aäro- el. äro-] subst. ~en ORDLED: aero-stat-ik-en
  Svensk ordbok
 3. aeromekanik

  aeromekanik, läran om gasers rörelse ( aerodynamik) och gasers jämvikt ( aerostatik).
 4. aerostat

  aerostat, luftfarkost vars vikt är lika med eller mindre än den undanträngda luftens, t.ex. luftballong eller luftskepp.
 5. aerostatisk

  aerosta´tisk [aäro- el. äro-] adj. ~t ORDLED: aero-stat-isk
  Svensk ordbok