1. aerostatisk

    aerosta´tisk [aäro- el. äro-] adj. ~t ORDLED: aero-stat-isk
    Svensk ordbok
  2. aerostatiskt lager

    aerostatiskt lager är en typ av lager där den bärande funktionen åstadkoms av att luft (eller annan gas) av tillräckligt tryck matas in i en ficka i lagret, varifrån den sedan läcker ut över lagrets kanter.