1. afar

  afar, arabiska danāqil, amhariska adal, kushitiskspråkigt folk i nordöstra Etiopien (1,3 miljoner enligt 2007 års folkräkning), Eritrea (300 000) och Djibouti (96 000).
 2. Australopithecus afarensis

  Australopithecus afarensis, art i familjen hominider som levde för 3,9–2,9 miljoner år sedan.

 3. Afar och Issa

  Afar och Issa, 1967–77 benämning på Djibouti som fransk koloni.
 4. saho-afar

  saho-afar, två närbesläktade och sinsemellan förståeliga kushitiska dialekter som räknas till den östkushitiska gruppen och därmed står nära somaliska och oromo.

 5. Afarsänkan

  Afarsänkan, område i nordöstra Afrika, begränsat av Etiopiska höglandet i väster, Somaliplatån i sydöst, Danakilplatån i norr och Adenviken i öster.
 6. Tall Afar

  Tall Afar, stad i norra Irak; för belägenhet se landskarta Irak.
 7. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 8. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 9. kushitiska språk

  kushitiska språk, en gren av de afroasiatiska språken omfattande ett femtiotal språk huvudsakligen i Etiopien och på Afrikas horn.
 10. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.