1. afar

  afar, arabiska danāqil, amhariska adal, kushitiskspråkigt folk i nordöstra Etiopien (1,3 miljoner enligt 2007 års folkräkning), Eritrea (300 000) och Djibouti (96 000).
 2. Tall Afar

  Tall Afar, stad i norra Irak; för belägenhet se landskarta Irak.
 3. saho-afar

  saho-afar, två närbesläktade och sinsemellan förståeliga kushitiska dialekter som räknas till den östkushitiska gruppen och därmed står nära somaliska och oromo.

 4. Afar och Issa

  Afar och Issa, 1967–77 benämning på Djibouti som fransk koloni.
 5. Afarsänkan

  Afarsänkan, område i nordöstra Afrika, begränsat av Etiopiska höglandet i väster, Somaliplatån i sydöst, Danakilplatån i norr och Adenviken i öster.
 6. Australopithecus afarensis

  Australopithecus afarensis, art i familjen hominider som levde för 3,9–2,9 miljoner år sedan.

 7. adal

  adal, amharisk benämning på folkgruppen afar.
 8. danakil

  danakil, danāqil, arabiskt namn på folkgruppen afar.
 9. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 10. sidamo

  sidamo, kushitisktalande folkgrupp i södra Etiopiens högland; deras antal uppskattas till 3,3 miljoner.