1. afasi

  afasi, benämning på störningar i hjärnans symbolfunktioner, främst språket.
 2. afasi

  afasi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: afas-in
  Svensk ordbok
 3. global afasi

  global afasi, total förlust av språket.
 4. sensorisk afasi

  sensorisk afasi, nedsatt talförståelse som följd av en skada inom Wernickes centrum i storhjärnan.
 5. semantisk afasi

  semantisk afasi, störning av språkförståelsen som beror på en skada inom den vänstra hjärnhalvans bakre delar kring gränsen mellan hjäss-, tinning- och nackloben.
 6. Afasiförbundet i Sverige

  Afasiförbundet i Sverige, AFASI, handikapporganisation som arbetar för bättre villkor för afasidrabbade.
 7. afasisk

  afa´sisk adj. ~t ORDLED: afas-isk
  Svensk ordbok
 8. afatiker

  afatiker, person som lider av afasi.
 9. parafasi

  parafasi, en lindrig form av sensorisk afasi.
 10. orddövhet

  orddövhet, en typ av afasi vid vilken patienten har normal hörsel men inte förstår innebörden av ord.