1. afasi

  afasi, benämning på störningar i hjärnans symbolfunktioner, främst språket.
 2. global afasi

  global afasi, total förlust av språket.
 3. sensorisk afasi

  sensorisk afasi, nedsatt talförståelse som följd av en skada inom Wernickes centrum i storhjärnan.
 4. semantisk afasi

  semantisk afasi, störning av språkförståelsen som beror på en skada inom den vänstra hjärnhalvans bakre delar kring gränsen mellan hjäss-, tinning- och nackloben.
 5. afasi

  afasi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: afas-in
  Svensk ordbok
 6. afatiker

  afatiker, person som lider av afasi.
 7. orddövhet

  orddövhet, en typ av afasi vid vilken patienten har normal hörsel men inte förstår innebörden av ord.
 8. parafasi

  parafasi, en lindrig form av sensorisk afasi.
 9. dysfasi

  dysfasi, begränsad störning i hjärnans symbolfunktioner, främst språket.
 10. akalkuli

  akalkuli, akalkyli, oförmåga att räkna på grund av att siffersymboler inte kan förstås; se afasi.