1. affenpinscher

  affenpinscher, tysk hundras inom FCI-grupp 2.
 2. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 3. affektkramp

  affektkramp, snabbt övergående attacker av protest, ilska, skrik, gråt, andningsstopp och cyanos (blå hudfärg) hos barn i framför allt 1–3-årsåldern; ibland förekommer förlust av medvetandet, i sällsynta fall verklig kramp.
 4. affektiv

  affektiv, som har att göra med affekt eller affekter; känslomässig, känsloladdad.
 5. affrikata

  affrikata, konsonant med tvär ansats och utdragen slutfas.
 6. affärsängel

  affärsängel, engelska business angel, person som i ett tidigt skede satsar kapital och kompetens i nystartade eller växande företag.
 7. affektinkongruens

  affektinkongruens, inadekvata affekter, känslouttryck som inte är i överensstämmelse med situationen, t.ex. gapskratt vid mottagande av dödsbud.
 8. affliktion

  affliktion, religionsvetenskaplig term för erfarenheten av att vara hemsökt av eller i händerna på en främmande makt eller kraft.
 9. afferent

  afferent, inåtledande; används om nervbanor som leder impulser från kroppens periferi till centrala nervsystemet, t.ex. från sinnesorgan till hjärnan (motsats: efferent).
 10. affärsområde

  affärsområde, engelska strategic business unit, del av ett produktmässigt diversifierat företags verksamhetsfält.