1. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 2. affärsområde

  affärsområde, engelska strategic business unit, del av ett produktmässigt diversifierat företags verksamhetsfält.
 3. IB-affären

  IB-affären, det avslöjande av den för allmänheten och flertalet politiker okända hemliga svenska underrättelsetjänst ( IB) som 1973 avslöjades genom artiklar i Folket i Bild/Kulturfront av journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou.
 4. affärsetik

  affärsetik, skrivna eller oskrivna etiska regler för ekonomiskt handlande inom affärslivet.
 5. affärsplan

  affärsplan, beskrivning av ett företag och vad det planerar att göra för att förverkliga sin affärsidé.
 6. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 7. affärsbank

  affärsbank, företag som fått regeringens tillstånd att driva bankverksamhet.
 8. affärsdrivande verk

  affärsdrivande verk, detsamma som statliga affärsverk.
 9. affärssystem

  affärssystem, informationssystem, ett IT-system som stöder flera viktiga funktioner i en verksamhet, t.ex. i ett företag.
 10. affärshändelse

  affärshändelse, händelse som påverkar ett företags ekonomiska situation eller utveckling, vanligen en förändring i förmögenhetens storlek och sammansättning, t.ex. en genomförd köp- eller försäljningstransaktion.