1. affärsredovisning

  affärsredovisning, registrering av ett företags affärer, affärshändelser, med omvärlden.
 2. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 3. affärsängel

  affärsängel, engelska business angel, person som i ett tidigt skede satsar kapital och kompetens i nystartade eller växande företag.
 4. affärsområde

  affärsområde, engelska strategic business unit, del av ett produktmässigt diversifierat företags verksamhetsfält.
 5. affärssystem

  affärssystem, informationssystem, ett IT-system som stöder flera viktiga funktioner i en verksamhet, t.ex. i ett företag.
 6. affärshändelse

  affärshändelse, händelse som påverkar ett företags ekonomiska situation eller utveckling, vanligen en förändring i förmögenhetens storlek och sammansättning, t.ex. en genomförd köp- eller försäljningstransaktion.
 7. affärsetik

  affärsetik, skrivna eller oskrivna etiska regler för ekonomiskt handlande inom affärslivet.
 8. affärsverk

  affärsverk, kommunala eller statliga organ som producerar varor eller tjänster efter affärsmässiga principer.
 9. affärsutveckling

  affärsutveckling, en satsning på att höja ett företags totala intäkter genom att bl.a. påverka den nuvarande affärsverksamheten eller genom att skapa nya verksamheter.
 10. affärssed

  affärssed, praxis och sedvänjor som tillämpas inom en viss bransch.