1. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 2. affärsområde

  affärsområde, engelska strategic business unit, del av ett produktmässigt diversifierat företags verksamhetsfält.
 3. affärsetik

  affärsetik, skrivna eller oskrivna etiska regler för ekonomiskt handlande inom affärslivet.
 4. affärsplan

  affärsplan, beskrivning av ett företag och vad det planerar att göra för att förverkliga sin affärsidé.
 5. affärsbank

  affärsbank, företag som fått regeringens tillstånd att driva bankverksamhet.
 6. affärsdrivande verk

  affärsdrivande verk, detsamma som statliga affärsverk.
 7. affärssystem

  affärssystem, informationssystem, ett IT-system som stöder flera viktiga funktioner i en verksamhet, t.ex. i ett företag.
 8. affärsverk

  affärsverk, kommunala eller statliga organ som producerar varor eller tjänster efter affärsmässiga principer.
 9. IB-affären

  IB-affären, det avslöjande av den för allmänheten och flertalet politiker okända hemliga svenska underrättelsetjänst ( IB) som 1973 avslöjades genom artiklar i Folket i Bild/Kulturfront av journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou.
 10. affärsredovisning

  affärsredovisning, registrering av ett företags affärer, affärshändelser, med omvärlden.