1. affärsbank

  affärsbank, företag som fått regeringens tillstånd att driva bankverksamhet.
 2. affärsbank

  affä`rsbank subst. ~en ~er ORDLED: af-färs--bank-en
  Svensk ordbok
 3. bank

  bank är ett företag som lånar och lånar ut pengar.
 4. checkräkning

  checkräkning, checkkonto, tidigare inlåningskonto i bank som disponerades utan uppsägning.
 5. bankaktiebolag

  bankaktiebolag, en av tre typer av banker som fått regeringens tillstånd, oktroj, att driva bankverksamhet.
 6. skuldkrisen

  skuldkrisen, vardaglig benämning på främst låginkomstländers sedan 1980-talet drastiskt ökade skuldbörda.
 7. Banco do Brasil S.A.

  Banco do Brasil S.A., Brasília, Brasiliens centralbank och därtill landets största affärsbank.
 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. negativ ränta

  negativ ränta, även minusränta, innebär att en centralbank tar betalt av affärsbankerna då dessa deponerar sina pengar hos centralbanken.
 10. Morgan

  Morgan, amerikansk finansfamilj som härstammar från engelska immigranter vilka 1636 slog sig ner i Springfield, Massachusetts.