1. affärsbank

  affärsbank, företag som fått regeringens tillstånd att driva bankverksamhet.
 2. bank

  bank är ett företag som lånar och lånar ut pengar.
 3. checkräkning

  checkräkning, checkkonto, tidigare inlåningskonto i bank som disponerades utan uppsägning.
 4. skuldkrisen

  skuldkrisen, vardaglig benämning på främst låginkomstländers sedan 1980-talet drastiskt ökade skuldbörda.
 5. bankaktiebolag

  bankaktiebolag, en av tre typer av banker som fått regeringens tillstånd, oktroj, att driva bankverksamhet.
 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. Morgan

  Morgan, amerikansk finansfamilj som härstammar från engelska immigranter vilka 1636 slog sig ner i Springfield, Massachusetts.
 8. Banco do Brasil S.A.

  Banco do Brasil S.A., Brasília, Brasiliens centralbank och därtill landets största affärsbank.
 9. negativ ränta

  negativ ränta, även minusränta, innebär att en centralbank tar betalt av affärsbankerna då dessa deponerar sina pengar hos centralbanken.
 10. Gota Bank

  Gota Bank, en av Sveriges större affärsbanker fram till 1994, då banken uppgick i Nordbanken.