1. affärsbiträde

  affä`rsbiträde subst. ~t ~n ORDLED: af-färs--bi-träd-et
  Svensk ordbok
 2. svalrock

  svalrock, från 1800-talets senare del och in på 1900-talet benämning på lätt, ofodrat arbetsplagg av rock- eller kavajmodell.
 3. Carl Johan Malmros

  Malmros, Carl Johan, 1874–1947, industriman.
 4. yrkeskläder

  yrkeskläder, plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation.
 5. biträde

  bi`träde subst. ~t ~n ORDLED: bi--träd-et
  Svensk ordbok
 6. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok