1. DHL

    DHL ®, egentligen DHL Worldwide Express Inc., varumärke för den tyska koncernen Deutsche Post AG, världsledande inom expressförsändelser och logistik.
  2. demotisk skrift

    demotisk skrift, en kursiv form av egyptiska hieroglyfer, använd ca 650 f.Kr. – ca 450 e.Kr.
  3. Filadelfia

    Filadelfia, nuvarande Qūm al-Kharāba al Kabīr, antik stad i Fayyum, Egypten, grundad som militärkoloni av Ptolemaios II (283–245 f.Kr) och uppkallad efter hans drottning Arsinoe II Filadelfos.