1. affärshändelse

  affärshändelse, händelse som påverkar ett företags ekonomiska situation eller utveckling, vanligen en förändring i förmögenhetens storlek och sammansättning, t.ex. en genomförd köp- eller försäljningstransaktion.
 2. bokföring

  bokföring, en kronologisk och systematisk redovisning av ekonomiska förhållanden med angivelse av tid och belopp för varje transaktion som påverkar en verksamhets ekonomiska ställning, s.k. affärshändelse.
 3. affärsredovisning

  affärsredovisning, registrering av ett företags affärer, affärshändelser, med omvärlden.
 4. huvudbokföring

  huvudbokföring, sammanställning av t.ex. ett företags alla affärshändelser i systematisk ordning.
 5. grundbokföring

  grundbokföring, bokföring av alla affärshändelser i kronologisk ordning, obligatorisk för bokföringsskyldiga.
 6. mervärdesskatt

  mervärdesskatt, mervärdeskatt, moms, indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster vilken tas ut i varje led i produktions- och distributionskedjan.
 7. löpande bokföring

  löpande bokföring, kronologisk (i datumordning), kontinuerlig registrering på olika konton (systematisk) av bl.a. ett företags alla affärshändelser.
 8. bokföringsbrott

  bokföringsbrott, brott mot borgenärer.
 9. bokföra

  bo`kföra verb bokförde bokfört, pres. bokför ORDLED: bok--för-de SUBST.: bokförande, bokföring
  Svensk ordbok